Soutěž pro školy

Soutěž o školní výlet ZDARMA!

Navrhněte lanovou překážku do nově vznikajícího lanáče a vyhrajte program (vstup na trasu a Big swing) pro celou třídu v ZCELA NOVÉM a UNIKÁTNÍM Lanovém bludišti Landek !

Lanová centra jsou plné různorodých překážek. Těžkých, lehkých, tradičních i netradičních. V našich lanáčích se jezdí na saních, leze po opici, na kole, na kajaku či po hradě. Dá se téměř cokoliv. Jaká překážka by se vám líbila v novém lanáči v Ostravě? Buďte s námi u tvorby a dejte svůj návrh. Pokud to půjde, rádi jej zrealizujeme a vy můžete vyhrát výlet pro celou třídu.

Pravidla soutěže

Princip soutěže:

 • Obsahem soutěže je podání návrhu na lanovou překážku do některé z tras Lanového bludiště Landek (viz motivační úvod).
 • Každá třída musí podat minimálně jeden návrh, aby byla zařazena do soutěže.
 • Jako „jeden návrh“ je myšleno zobrazení jedné lanové překážky.
 • Třída může podat i více návrhů, musí je však odevzdat současně (viz přihlášení).
 • Forma „návrhu překážky“ není dána a lze využít veškeré možnosti (kresba, počítačová grafika, slovní popis, 3D model, apod.). Zakázány jsou pouze fotografie již existujících překážek (např. fotografií z jiných lanových center, stažených z internetu apod.). Musí jít o autorské dílo žáků/studentů.
 • Každý návrh (lanová překážka) musí mít své pojmenování (např. „drsné sáně“).
 • Návrh se odevzdává online ve formě PDF, JPG, PNG apod. V případě, že zpracujete dílo fyzicky (model, výkres), je potřeba jej nafotit/naskenovat atd.

Přihlášení:

 • Přihlásit se do soutěže lze výhradně vyplněním formuláře na stránce www.bludiste-landek.cz/soutez-skoly. Vyplnění musí provést učitel či jiný zodpovědný pracovník školy.
 • Soutěžit mohou třídy všech typů základních a středních škol, včetně učilišť, gymnázií apod.).
 • Každá třída se může přihlásit pouze jedenkrát. Může však v rámci jednoho přihlášení odevzdat více návrhů.
 • Přijímání návrhů proběhne do středy 27.3.2024 do půlnoci.

Výběr vítěze:

 • Z přijatých návrhů vybereme 5 až 15 návrhů, které poté půjdou do finálního slosování. Výběr návrhů provede komise složená z majitelů a zaměstnanců pořadatele soutěže.

 • V případě, že třída odevzdá více návrhu, komise vybere do slosování maximálně 3 návrhy z dané třídy.

 • Následné slosování proběhne 2.4.2024 v 20:00. Losování bude sdíleno online na facebookovém kanálu Lanového bludiště Landek (https://www.facebook.com/bludiste.landek).

 • Výsledek bude dále zveřejněn na webových stránkách soutěže a vítěz bude kontaktován také pořadatelem.

Výhra:

 • Výhrou je jednorázový vstup ZDARMA pro celou třídu na atrakci Vysoké lanové bludiště (případně Dětská trasa pro žáky 1. stupně) a Big swing (program cca 3 hodiny) v Lanovém bludišti Landek.
 • Termín uskutečnění výhry bude vybrán vítězem (třídním učitelem) z volných termínů pořadatele. Výhra musí být vyčerpána nejpozději v červnu 2024.
 • Třída může mít předem rezervovaný termín návštěvy výletu a v případě výhry pak nebude muset platit vyhrané atrakce.

Ostatní podmínky:

 • Soutěžící třídy souhlasí se zveřejněním na webu a dalších komunikačních kanálech pořadatele. Zveřejněny bude výhradně název školy a třída. Jména autorů jednotlivých návrhů nebudou zveřejněny, pokud si to vysloveně nebudou přát.
 • Pořadatel soutěže má právo použít návrhy jako inspiraci pro realizaci skutečných lanových překážek.
 • Pořadatelem soutěže je provozovatel lanového centra Outdoor Naplno, s.r.o.